Kapitálové životní pojištění – zhodnocení peněz s garancí státu

Kapitálové životní pojištění představuje přímou úměru mezi sjednanou pojistnou částkou pro případ smrti a výší částky určené na spoření. Čím vyšší sjednáte pojistnou částku pro případ smrti, tím dražší bude pro Vás spoření v kapitálovém životním pojištění. Z těchto důvodů je vhodné dostatečně uvážit - jakou pojistnou částku si zvolit. Kapitálové životní pojištění může mít dvě formy - určené spíše na spoření nebo druhou variantou je zajištění rodiny v případě úmrtí klienta. Tyto dvě skutečnosti je třeba pečlivě zvážit, než uzavřete Vaše kapitálové životní pojištění! Tento druh pojištění přináší i určité výhody. Zhodnocení je vlastně výnos pojišťoven - je garantovaný podle tak zvané technické úrokové míry. U starších smluv představuje až 4 % a v současné době dosahuje maximálně 2,5 %. Kapitálové životní pojištění, které je uzavřené s trváním minimálně na 5 let a po skončení dosáhne poplatník pojistného vyššího věku než 60 let - může si ročně odečíst od základu daně z příjmu až 12 000 Kč zaplaceného pojistného. Pozor, ale neplatí to v případě, kdy je smlouva pojištěncem vypovězena předčasně! V takovém to příKapitálové životní pojištěnípadě se musí odepsané pojistné dodanit. Kapitálové životní pojištění má své klady a zápory, tak jako každé jiné pojištění. Je tedy na každém, aby zvážil své záměry v oblasti životního pojištění...